EN   DE

Dzięki współpracy z biegłym rewidentem panią Marianną Krudowską wpisaną na Krajową Listę Biegłych Rewidentów pod numerem 6447/2236 oferujemy usługi badania sprawozdań finansowych.

W naszej pracy nie ograniczamy wyłącznie do prawidłowego przeprowadzenia badania i wydania opinii. Dużą wagę przywiązujemy również do przekazania naszym Klientom wskazówek odnośnie poprawy organizacji przedsiębiorstwa, co pomaga w podniesieniu efektywności jego działania. Chętnie służymy też radą w zakresie problemów związanych z prawem bilansowym. Ponadto zwracamy uwagę na słabe strony wewnętrznej struktury kontrolnej oraz proponujemy sposoby jej ulepszenia.

poza badaniem sprawozdań finansowych oferujemy również:

 • usługi księgowe
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • przeglądy sprawozdań finansowych
 • sporządzanie pakietów konsolidacyjnych
 • badanie pakietów konsolidacyjnych
 • szkolenia w zakresie polskich i międzynarodowych zasad rachunkowości
 • wycena przedsiębiorstwa
 • badanie sprawozdań finansowych w związku z likwidacją
 • badanie wypłacalności
 • badanie prawidłowości wydatków
 • badanie systemu kontroli wewnętrznej
 • doradztwo w zakresie prawa bilansowego
 • doradztwo w zakresie organizacji systemu rachunkowości