EN   DE

Nasz doradca podatkowy p. Paweł Konwiński (nr wpisu 10152) czuwa nad realizacją oferowanych przez nas usług, do których w szczególności należą:

bieżące doradztwo podatkowe:

 • opracowywanie opinii prawno-podatkowych, interpretacji oraz wyjaśnień w zakresie obowiązujących przepisów prawa podatkowego
 • doradztwo w zakresie stosowania instrumentów polityki podatkowej i bilansowej
 • przygotowywanie umów jak i ich analiza pod kątem optymalizacji podatkowej
 • doradztwo w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
 • doradztwo w zakresie planowania podatkowego i optymalizacji obciążeń podatkowych
 • wybór podatkowo optymalnej formy prawnej działalności gospodarczej
 • prowadzenie procesów restrukturyzacji kapitałowej lub organizacyjnej przedsiębiorstw
 • doradztwo w zakresie międzynarodowych kwestii związanych z cenami transferowymi (Global Transfer Pricing)

ceny transferowe:

 • opracowanie szczególnej dokumentacji podatkowej zgodnej z ustawowymi wymogami oraz wspierającej stanowisko podatnika
 • opracowanie i wdrożenie właściwej polityki cen transferowych w transakcjach międzynarodowych i krajowych

postępowanie podatkowe:

 • uczestnictwo w postępowaniu kontrolnym i podatkowym w roli pełnomocnika lub doradcy
 • sporządzanie pism procesowych oraz kontakty z przedstawicielami aparatu skarbowego
 • reprezentowanie Klienta oraz prowadzenie jego spraw przed organami podatkowymi, organami kontroli skarbowej, a także występowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.


W zakresie działalności doradztwa podatkowego oferujemy także weryfikację poprawności rozliczeń podatkowych poprzez audyty i przeglądy podatkowe.