EN   DE

Usługi księgowe


oferta księgowa:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych (tzw. pełnej księgowości)
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • sporządzanie deklaracji podatkowych (CIT, PIT, VAT)
 • prowadzenie ewidencji kadrowej
 • prowadzenie ewidencji płacowej (listy płac, kartoteki wynagrodzeń)
 • sporządzanie deklaracji ZUS (przekaz elektroniczny - certyfikat)
 • roczne rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych, osób prawnych, sporządzanie bilansu i rachunku wyników
 • sporządzanie sprawozdawczości GUS
 • bieżące konsultacje w zakresie finansów i podatków dotyczące działalności gospodarczej
 • opracowywanie zasad rachunkowości
 • wyprowadzanie z zaległości
 • reprezentowanie przed Urzędem Skarbowym i ZUSem

dodatkowe usługi:

 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • przeglądy sprawozdań finansowych
 • sporządzanie pakietów konsolidacyjnych
 • badanie pakietów konsolidacyjnych
 • szkolenia w zakresie polskich i międzynarodowych zasad rachunkowości
 • wycena przedsiębiorstwa
 • badanie sprawozdań finansowych w związku z likwidacją
 • badanie wypłacalności
 • badanie prawidłowości wydatków
 • badanie systemu kontroli wewnętrznej
 • doradztwo w zakresie prawa bilansowego
 • doradztwo w zakresie organizacji systemu rachunkowości